Alarmcentrale

De kernactiviteit van de alarmcentrale is de ontvangst en verwerking van alarmmeldingen van inbraak-, brand- en overvalalarmen. Dus is uw alarmsysteem aangesloten op de alarmcentrale dan blijft een (poging tot) inbraak of beginnende brand nooit meer onopgemerkt! De alarmcentrale waarop Dutch Beveiliging u aansluit kan echter nog meer voor u doen. Heeft u wel eens gedacht aan het bewaken van uw technische installaties, de beveiliging van productieprocessen, het uitvallen van een koelsysteem? Of het op afstand in- of uitschakelen van uw alarmsysteem?

Alarmcentralediensten
Of het nu gaat om het beveiligen van uw woning of van een complex kantoorpand, met de alarmcentrale waarop Dutch Beveiliging u aansluit bent u verzekerd van zorg op maat.

Alarmcentrale diensten
De kernactiviteit van een alarmcentrale is de ontvangst en verwerking van alarmmeldingen van inbraak-, brand- en overvalalarmen. Dus is uw alarmsysteem aangesloten op de alarmcentrale dan blijft een (poging tot) inbraak of beginnende brand nooit meer onopgemerkt! De alarmcentrale kan echter nog meer voor u doen. Heeft u wel eens gedacht aan het bewaken van uw technische installaties, de beveiliging van productieprocessen, het uitvallen van een koelsysteem? Of het op afstand in- of uitschakelen van uw alarmsysteem?

Direct actie
Dag en nacht, 365 dagen per jaar wordt door de centralisten van de alarmcentrale actie ondernomen. Een daadwerkelijke alarmmelding vraagt om directe actie zodat ernstige schade beperkt blijft. Er wordt niets aan het toeval overgelaten. Al naar gelang het type alarmmelding wordt u, een bewakingsdienst of andere hulpdienst gebeld. U bent niet langer afhankelijk van de bereidwilligheid en beschikbaarheid van passanten en buurtbewoners. Snelle inzet van politie gewenst? Verificatie van inbraakalarm vereist!

Testmeldingen
Dagelijks wordt automatisch, via een testmelding, gecontroleerd of er een verbinding gelegd kan worden tussen uw alarmsysteem en onze alarmcentrale. Bij de geringste twijfel over een goede communicatie wordt direct contact met u opgenomen om te vernemen wat hiervan de reden is. De testmelding vindt normaal gesproken eens in de 24 uur plaats. U kunt er ook voor kiezen meerdere testmeldingen per dag te laten uitvoeren of een ‘vaste’ lijn met de alarmcentrale te creëren die iedere 90 seconden wordt gecontroleerd.

Dubbele zekerheid

De interactief gekoppelde alarmcentrale en servicecentrale waarop Dutch Beveiliging u aansluiting realiseert, zorgen ervoor dat een alarmmelding ons altijd bereikt. Het grote voordeel van meerdere centrales is de continuïteitsgarantie bij calamiteiten, zoals overbelasting van telefoonlijnen waarbij de alarmmeldingen automatisch afgehandeld worden door de ‘schaduwcentrale’. Dat is dubbel zeker! Ook in het geval van stroomstoring of -uitval wordt direct overgeschakeld op onze eigen noodstroomvoorziening. Voor u dé garantie dat uw alarmmelding altijd gewaarborgd is! Daarnaast zijn de telefooncentrales dubbel uitgevoerd en maken zij voor de telefoonverbinding gebruik van een cityring. Hierdoor zijn zij  altijd, zelfs bij calamiteiten van buitenaf, in staat om in- en uitgaand te telefoneren.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de diensten van de alarmcentrale? Neem dan contact op met ons op of vul het contactformulier in.