Particulier producten

CD3401(SB)SCB
Controlepaneel voor 6-10 ingangen, eventueel met kleine behuizing (SB)

De CD 34 is voorzien van 6 programmeerbare zones en kan worden uitgebreid tot maximaal 10 zones met behulp van een plug-in uitbreidingsmodule (CD 3004) of een CD 3048/3049 RBD met 4 ingebouwde zones. Er kunnen maximaal 4 RBD's op het paneel worden aangesloten. Deze remotes kunnen worden geïnstalleerd op gunstig gelegen punten binnen het systeem en vervolgens met een 4-aderige kabel worden aangesloten op het controlepaneel.

Product Scoop
    Bediening via remote LCD-bediendeel
    Mogelijkheid tot aansluiten van maximaal vier bediendelen op 4-draads bus
    6-groeps controlepaneel, uitbreidbaar tot 10 groepen
    Ingangen zijn vrij programmeerbaar als inbraak, overval, sabotage, brand, inloop-/uitloopzones, enzovoort
    In elke ingang zowel detectie van alarm als sabotage
    Vier programmeerbare open collector uitgangen
    11 codes van 4-6 cijfers: 8 gebruikerscodes, onder dwangcode, installateurscode, up/downloadcode
    Geheugen voor 150 gebeurtenissen, met tijd en datum
    Mogelijkheden voor up- en download met RD62-kiezer

Specificaties

CD3008-PROX
Proximity bediendeel met 2 CD Proxsleutels
         
Product Scoop
    Geleverd in sleutelhangeruitvoering
    2 CD Proxsleutels worden standaard geleverd bij elk CD3008-Prox bediendeel
    Extra CD Proxsleutels zijn leverbaar
    Sleutels met gelijke code zijn leverbaar
    Eenvoudige bediening
    Werkt op de CS350 controlepanelen en op de CD-Serie controlepanelen
    Ideaal voor toepassing in woonhuizen, scholen, winkels en bedrijven met meerdere gebruik

RD6201
Plug-in PSTN kiezer voor AL1 toepassingen
         
Plug-in telefoonkiezer voor CD serie controlepanelen met SIA en X-SIA protocol. Tevens kan met deze kiezer up-/download gepleegd worden met Transport PC software pakket TP5101 (DOS) of TPW51 (Windows).

Product Scoop
    Ingaande/uitgaande telefoonlijn
    2 uitgangen (open collector 30 mA)
    Afzonderlijke ingang/uitgang geschikt voor: - Meeluisteren op audio niveau - 4-kanaals spraakmodule
    Programmeerbare Puls/DTMF-keuze: SIA, X-SIA, Contact-ID, Spraak- en Upload/download-protocol
    4 telefoonnummers voor meldkamer
    2 telefoonnummers voor up-/download (vanaf V6)
    Rapportage naar 1 of alle tefeloonnummers
    Kiestoondetectie en lijnbewaking
    Alleen voor gebruik in combinatie met CD-serie
    Niet-vluchtig geheugen
    16 cijfers per nummer
    2 cijfers per PABX (interne centrale)
    1-6 cijfers per klantcode
    Installateursblokkering
    REQ geregistreerd