Toegangscontrole

Bij toegangscontrole denken veel mensen aan pasjes en tourniquets. De techniek gaat tegenwoordig echter veel verder. Het draait niet meer zozeer om elektronische alternatieven voor de aloude sleutel, maar om de autorisatie van personen.

Met het toenemende gevoel van onveiligheid en de groter geworden terroristische dreiging, willen veel instanties steeds zekerder weten dat uitsluitend bevoegden zich de toegang kunnen verschaffen tot bepaalde ruimten. Moderne toegangverleningssystemen bieden de mogelijkheid de toegang tot bepaalde ruimten te reguleren. Naast veiligheid voor uw medewerkers een extra waarborg voor kritische bedrijfsprocessen en vertrouwelijke informatie.

Identificatie technieken
Afhankelijk van de situatie en de daaruit voortvloeiende eisen ten aanzien van beveiliging zijn er verschillende methodes tot herkenning. Bekend zijn de magneetsleutel of -kaart die bij de deur om de juiste persoonlijke code vraagt. Toegangverleningssystemen die zich richten op gebouwen waar onomstotelijk moet kunnen worden aangetoond dat hij of zij entreetoestemming heeft, zullen steeds meer gebruik gaan maken van de mogelijkheden die de biometrie biedt. Biometrie is de identificatie aan de hand van de unieke kenmerken van bijvoorbeeld het gezicht, een vingerafdruk, de iris etc.

Diverse systemen en toepassingen
Toegangverleningssystemen zijn geschikt voor de meest uiteenlopende situaties. De mogelijkheden variëren van kleine systemen voor het beheer van één toegang tot grote geïntegreerde toegangverleningssystemen die zijn gekoppeld aan bijvoorbeeld een werktijdregistratiesysteem, parkeerbeheersysteem en betaalfuncties van de chipcard. De toegangverleningssystemen kunnen geheel naar de verschillende wensen en eisen voor gebruik worden aangepast en ingericht. Onze adviseurs staan u graag met raad en daad terzijde.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over camerabeveiligingbeveiliging? Neem dan contact met ons op of vul het contactformulier in.